head-SR

Ovaj Festival je u lancu Međunarodnog komiteta festivala turističkih filmova – CIFFT, i okuplja najeminentnije autore ne samo iz Evrope već i celog sveta.
Želeli bi smo da ove godine na Festivalu vidimo i vaša dokumentarna ostvarenja koja se bave nekom od navedenih tema SILAFEST-a.