Prateće manifestacije!

SILAFEST pored filmova, gostima festivala pruža i niz pratećih manifestacija kojima se obogaćuje ovaj događaj. Ove godine predviđeni su izleti, sportska takmičenja, okrugli stolovi kao i kulinarska takmičenja.