Prijava za šesti Međunarodni Festival
Turističkog i Ekološkog filma
Silver Lake Tourfilm Festival 2014.

 

Turistički
Ekološki

(upisati: dijalog, spikerski tekst, titl ili bez teksta)
Film u DVD formatu, po datim tehničkim specifikacijama, poslati na adresu festivala sa naznakom "BEZ KOMERCIJALNE VREDNOSTI - SAMO U KULTURNE SVRHE":
Agencija ALTERNATIVA
Borska 29
11090 Beograd SRBIJA
( HTML Form )